Norsko - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Velký okruh Skandinávií

Norsko-LOFOTY_7

Velká cesta na daleký sever Evropy Vám umožní navštívit krásné oblasti Švédska, Finska a Norska. Navštívíme hlavní město Finska Helsinky a Švédska Stockholm. Na dalekém severu poznáte nekonečné finské lesy a modré hladiny tisíců jezer, skalnaté hory souostroví Vesterålen a Lofoten v Norsku nad polárním kruhem, budete se plavit velkými skandinávskými trajekty a užívat si nádherných výhledů jak na Baltu, tak na Norském moři. Když budeme mít štěstí, uvidíme i půlnoční slunce. Více času také strávíme v krásné severské neporušené přírodě – skalní hřeben Koli, nejkrásnější finská hora Saana, ostrov Magerøya. Možnost lodního výletu kolem skalnatého pobřeží ostrovů.


 

Program zájezdu

1.den (ne): Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách. Trajekt do Švédska (7,5 hod.).
2.den (po): Návštěva přístavního města KALMAR u Kalmarského průlivu oddělujícího pevninu a ostrov Öland, starý zámek ze 14. – 16. stol. Dojezd na ubytování do oblasti Stockholmu.
3.den (út): STOCKHOLM – prohlídka „Benátek severu“, rozložených na ostrovech jezera Mälaren, Gamla Stan – staré město s Královským palácem, kostely, Parlamentem, vyhlídka z Radniční věže, možnost návštěvy unikátního muzea lodi Vasa. Pozdě odpoledne plavba mezi tisíci ostrůvky – nezapomenutelné výhledy – trajektem Stockholm – Helsinky (16 hodin, v ceně 4l. kajuty a snídaně).
4.den (st): Dopoledne připlutí do HELSINEK – hlavního města Finska: centrum města na Senátním náměstí kolem luteránského dómu, pravoslavný chrám, prezidentský palác, malebný trh u přístavu, skalní chrám Tempeliaukiokirkko, vyhlídka z věže Olympijského stadionu. Nocleh.
5.den (čt): FINSKÁ JEZERNÍ PLOŠINA: jízda po úzkých šíjích, nazývaných eskery, mezi labyrintem jezer, nejznámější je esker PUNKAHARJU. SAVONLINNA – město se starým kamenným hradem OLAVINLINNA na ostrově, jedním z největších a nejkrásnějších finských hradů. KERIMÄKI – největší dřevěný kostel ve Finsku. KOLI – jedinečná vyhlídková skála nad jezerním systémem Pielinen ve finské Karélii. Nocleh.
6.den (pá): Přejezd na sever Finska. Návštěva vesničky Santa Clause na polárním kruhu NAPAPIIRI, odkud je možné zaslat pozdrav přímo z polární pošty a získat certifikát o překročení polárního kruhu. NP SAARISELKÄ s vyhlídkovým vrcholem KAUNISPÄA. Nocleh u jezera Inari.
7.den (so): INARI, městečko s laponským skanzenem u posvátného jezera. Přejezd do Norska . Ubytování. Večer přejezd podmořským tunelem na ostrov Mage-raya. V případě pěkného počasí krátká pěší vycházka s výhledem na NORDKAPP HORN. NORDKAPP -Severní mys, triumfální konec Evropy, výhledy na Severní ledový oceán, příp. i půlnoční slunce. Pozdě v noci návrat na ubytování.
8.den (ne): ALTA - skalní rytiny a muzeum, asi 3 000 skalních rytin z doby kamenné pod širým nebem, je na seznamu světového dědictví UNESCO. Přejezd severskou krajinou plnou vodopádů, hlubokých fjordů a rozeklaných hor, polární krajinou, která vrcholí u Lyngenfjordenu , kde se nám otevře nádherný pohled na rozeklané horské štíty pohoří Lyngsalpene. Nocleh.
9.den (po): Pěší výstup na nejkrásnější finskou horu SAANA (1029 m n.m.) s širokým rozhledem, která se nachází v NP Kilpisjärvi na norsko – švédsko – finském pomezí. Jedno z nejlepších lososových míst v Norsku, trojité, 600 metrů dlouhé peřeje MÅLSELVFOSSEN. Nocleh.
10.den (út): Zastávka u moderní plastiky Kamenný dům v Evenes. Přejezd po kilometr dlouhém mostu Tjelsundbru na souostroví VESTERÅLEN . Jízda silnicí s mnoha dlouhými tunely na souostroví Lofoten . Možnost cca 1,5 hod. dlouhého lodního výletu kolem skalnatého pobřeží v oblasti Lofot . Největší dřevěná katedrála na sever od Trondheimu v KABELVÅGU. Nocleh.
11.den (st): Souostroví LOFOTY – nejúchvatnější a nejbizarnější scenérie Severu. Vyhlídková jízda až na konec souostroví Lofoty se spoustou zajímavých pohledů na mosty spojující ostrovy a na vysoké hory. Malebné červené rybářské domečky rorbu, sušáky na tresky, tisíce racků. REINE, které bylo několikrát vyhlášeno za nejkrásnější místo Norska. Městečko Å na nejjižnějším cípu Lofot , kde končí nejen lofotská silnice, ale také svět lidí a začíná svět vikingských bohů. SVOLVAER – hlavní město Lofotského souostroví . Nocleh na stejném místě.
12.den (čt): Dopoledne plavba trajektem zpět na norskou pevninu. Cesta divokou krajinou NORDLANDU podél nesčetných jezer a hlubokých fjordů s okouzlující scenérií majestátních hor. Přestávky na zajímavých místech. Zastávka na NORSKÉM POLÁRNÍM KRUHU. MO I RANA - město na břehu Ranafjordu, obchodní centrum oblasti, plastika Havman. Mohutné peřeje LAKSFORSEN. Nocleh.
13.den (pá): Přejezd středním Norskem , kolem mnoha malebných divokých vodopádů a jezer. 9tihodinová prohlídka TRONDHEIMU – třetího největšího města Norska s katedrálou, která je považována za nejkrásnější gotickou stavbu severní Evropy, a mnoha dalšími zajímavostmi. Noční přejezd.
14.den (so): Přejezd na jih Švédska do přístavního města Trelleborg. Večer plavba do Rostocku (cca 7,5 hodin).
15.den (ne): Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Číslo záj.TermínDospělí Poznámka 
204-019.7.-23.7.202326 990,-rezervovat

Cena zahrnuje

 • dopravu autobusem
 • trajekty Rostock - Trelleborg - Rostock, Stockholm - Helsinky
 • vnitrostátní trajekty
 • podmořský tunel na ostrov Mageroya
 • průvodce
 • 11x ubytování (10x ubytování v jednoduchých turistických hotýlcích a hostelech, chatkách ve vícelůžkových pokojích - nejčastěji 4lůžkových, 1x ubytování ve 4lůžkových kajutách na trajektu)
 • 4x snídani

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna do 40 000 Kč (příplatek: : 730 Kč)
 • 4 lůžková kabina na trajektu Rostock – Trelleborg (cesta tam) omezený počet (příplatek: : 700 Kč)
 • 4 lůžková kabina na trajektu Trelleborg – Rostock (cesta zpět) omezený počet (příplatek: : 700 Kč)
 • 4 lůžková kabina na trajektu Rostock – Trelleborg a zpět (obě cesty) omezený počet (příplatek: : 1400 Kč)
 • 1/1 pokoj - na tomto zájezdu není možný, liché osoby jsou vždy doobsazeny

Zajímavosti

Alta: Jsou to skalní kresby a reliéfy nacházející se na pěti místech v okolí města, či spíše vesnice, ...

Lofoty: Malebné souostroví (1227 km2, 25 tisíc obyvatel) za polárním kruhem, 150 km dlouhý pruh ostrovů, ...

Lofoty a Vesterály: Obě skupiny ostrovů, Lofoty a Vesterály, se rozkládají před severozápadním pobřežím Norska v ...

Lyngenfjorden: Lyngenfjorden leží při poloostrovu Lyngen v severní části Norska, kraj Nord - Trøndelag.

Nordland: Oblast v severní části Norska.

Severní Norsko: Severní Norsko protíná severní polární kruh - za letního slunovratu zde Slunce nezapadá a za ...

Střední Norsko: Střední Norsko zahrnuje regiony Nord Trondelag a Sor Trondelag, ve kterém se nachází např. ...

Svolvaer: Hlavním městem Lofot (skládajících se z 80 ostrovů a ostrůvků) je SVOLVAER (4000 obyvatel). ...

Trondheim: Staré královské město Trondheim založil vikinský král Olaf Trogvasson v roce 997 n.l. jako ...

Fotografie

Foto - Velký okruh SkandináviíMalselvfossen 2Norsko - Lofoty - LuckaNorsko - Lofoty - moloNorsko - Lofoty 2002Norsko - Lofoty 2004Norsko-LOFOTY_2Norsko-LOFOTY_7Norsko-NP KoliNorsko-SaanaLofoty-04Lofoty-05Lofoty-06Lofoty-07Lofoty-11Lofoty-12Lofoty-23Lyngenské Alpy-13Lyngenské Alpy-22Lyngenské Alpy-14

Zájezdy - Norsko

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Podolská 33, 147 00, Praha 4
Lidická 35, 150 00, Praha 5
tel: 241 432 483
fax: 241 432 027
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz