Norsko - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Norsko - velký polární okruh

Lofoty-06

Tento podrobný okruh nejen do Norska propojuje nejkrásnější partie severního Norska (čarokrásné souostroví Lofoty s malebnými tmavě červenými rybářskými vesničkami, nad nimiž se tyčí rozeklané vrcholky hor) s přírodními krásami středního a jižního Norska (ledovec Svartisen, Zlatá cesta Severu přes hory a fjordy začínající proslulou cestou Trollů, pokračující plavbou přes Norddalsfjord a končící u nejkrásnějšího fjordu Geiranger). Zájezd neopomíjí ani kulturní památky země, navštívíme největší severskou gotickou katedrálu v Trondheimu, světoznámý skanzen v Lillehammeru, věhlasná muzea v hlavním městě Norska Oslu.


 

Program zájezdu

1.den (čt): Odjezd z Prahy ve večerních hodinách. Krátkým trajektem z Německa do Dánska a novým Oresundským mostem z Kodaně do Malmö ve Švédsku.
2.den (pá): LUND - významné kulturní středisko v jižním Švédsku s pěknou románskou katedrálou, v historii dokonce největší město Skandinávie.
3.den (so): Přejezd hraničního fjordu IDDEFJORD . Vyhlídková jízda podél nejdelšího norského jezera MJOSA. Návštěva městečka LILLEHAMMER - turistické a sportovní centrum, dějiště zimních olympijských her, věhlasný skanzen.
4.den (ne): Průjezd nejdelším norským údolím GUDBRANDSDALEN, které je nazýváno srdcem Norska, a národním parkem DOVREFJELL s vyhlídkou na jeho drsnou přírodu. Devítihodinová prohlídka TRONDHEIMU - třetí největší město Norska s katedrálou, která je považována za nejkrásnější gotickou stavbu severní Evropy. Noční přejezd.
5.den (po): Souostroví LOFOTY - patří k nejmalebnějším místům ve Skandinávii. Rybářské vesničky jsou rozprostřené podél mořských zálivů a nad nimi se tyčí rozeklané vrcholky hor. Jsou považovány za ráj turistů, malířů a rybářů. Hlavní město SVOLVAER , UNESCEM chráněný fjord NUSFJORD, městečko REINE vyhlášené nejkrásnějším místem Norska, městečko A na nejjižnějším cípu Lofot aj.
6.den (út): Dokončení prohlídky souostroví Lofoty .
7.den (st): Vyhlídková jízda mosty a trajektem zpět na pevninu s pohledy na skalnaté hory vyrůstající přímo z mořské hladiny. Dále cesta divokou krajinou NORDLANDU podél nesčetných jezer a hlubokých fjordů s okouzlující scenérií majestátních hor. Přestávky na zajímavých místech. Turistika v národním parku Rago. Městečko FAUSKE.
8.den (čt): Zastávka na POLÁRNÍM KRUHU - prohlídka návštěvního centra. SVARTISEN - výlet k nejznámějšímu ledovcovému splazu druhého největšího norského ledovce. Noční přejezd.
9.den (pá): Procházka tundrou v DOVREFJELLU v okolí Dombasu. Královská cesta, kterou putovali králové na korunovaci do katedrály v Trondheimu. Ubytování.
10.den (so): ZLATÁ CESTA SEVERU - začíná jedinečným stavitelským dílem silnicí TROLLSTIGVEIEN s úchvatnou vyhlídkou, pokračuje přes hory k NORDDALSFJORDU a po jeho přeplutí trajektem dále k nejkrásnějšímu fjordu GEIRANGER (UNESCO), jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami vodopádů. Cesta malebným údolím OTTADALEN se zastávkou v městečku LOM s kostelíkem a dřevěnou architekturou.
11.den (ne): OSLO - vzdušná a zelená metropole Norska s množstvím kulturních památek i s věhlasnými muzei. Nocleh.
12.den (po): MALMÖ - třetí největší město Švédska, jež si zachovalo řadu stavebních památek. Odjezd do Čech.
13.den (út): Příjezd do Prahy v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

  • dopravu autobusem
  • trajekty
  • průvodce
  • 8x ubytování ve 4-5 lůžkových chatičkách s možností vaření nebo v ubytovnách

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: : 585 Kč)
  • 1/1 pokoj - na tomto zájezdu není možný, samostatně cestující osoby jsou vždy doobsazeny
  • Plavba po Geirangerfjordu 60 minut dospělý, nutno hned při přihlášení (příplatek: : 1180 Kč)
  • Plavba po Geirangerfjordu 60 minut děti do 14,99 let, nutno hned při přihlášení (příplatek: : 980 Kč)

Zajímavosti

Geiranger: GEIRANGER (Norsko) Městečko na západě země, ležící v křišťálově čistém fjordu stejného jména. ...

Iddefjorden: Hraniční fjord na pomezí Švédska a Norska na trase Göteborg - Oslo. Nad ním původní i nový most ...

Lillehammer: Lillehammer (Malý Hamar) byl se svými 23 tisíci obyvateli odedávna důležitou sportovní oblastí ...

Lofoty: Malebné souostroví (1227 km2, 25 tisíc obyvatel) za polárním kruhem, 150 km dlouhý pruh ostrovů, ...

Lom: Obec Lom se 700 obyvateli je znamenité turistické místo s infrastruktorou středně velikého ...

Nordland: Oblast v severní části Norska.

Oslo: Hlavní město Norska.

Svolvaer: Hlavním městem Lofot (skládajících se z 80 ostrovů a ostrůvků) je SVOLVAER (4000 obyvatel). ...

Trolí cesta: V překl. Trolí stezka – 11 serpentin na komunikaci č. 63 v závěru údolí Isterdalen stoupajících ...

Trondheim: Staré královské město Trondheim založil vikinský král Olaf Trogvasson v roce 997 n.l. jako ...

Zlatá cesta severu: Nejznámější norská silniční vyhlídková trasa ležící v jižním Norsku. Obsahuje horu Dalsnibba, ...

Fotografie

Foto - Norsko - velký polární okruhNorsko 3Norsko - Lofoty IINorsko - SvartisenNorsko - TrollstigernNorsko - Lofoty - LuckaNorsko - Lofoty 2004IMG_1769IMG_1772IMG_1783Lofoty-04Lofoty-05Lofoty-06Lofoty-07Lofoty-11Lofoty-12Svartisen-01 (1)Svartisen-01 (2)Svartisen-01Trondheim Nidarosdomen-10

Zájezdy - Norsko

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Podolská 33, 147 00, Praha 4
Lidická 35, 150 00, Praha 5
tel: 241 432 483
fax: 241 432 027
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz